Uvod

Slovenski Zakon o mednarodni zaščiti priznava dva statusa: status begunca (dovoljenje za stalno prebivanje) in status subsidiarne zaščite (dovoljenje za začasno prebivanje).

Osebe s priznano mednarodno zaščito imajo prost dostop do trga dela in ne potrebujejo delovnega dovoljenja. Prosilci za mednarodno zaščito imajo prost dostop do trga dela 9 mesecev po vložitvi prošnje za azil, če v tem času pristojni organ ni sprejel odločitve in zamuda ni krivda prosilca. Ko jim je priznana mednarodna zaščita v Sloveniji, imajo pravice do obiskovanja brezplačnega tečaja slovenskega jezika, zdravstvenega in socialnega varstva, uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, nadomestila za zasebno nastanitev, denarne socialne pomoči, otroških dodatkov, pomoči pri vključevanju v okolje, integracijskih aktivnosti. V Sloveniji je ENIC-NARIC center za priznavanje znanja in spretnosti - diplom, izobraževalnih certifikatov in usposabljanj.


 
 

O projektu SKILLS2WORK

Cilj projekta Skills2Work je zagotoviti boljše pogoje za zgodnje in uspešno vključevanje oseb z mednarodno zaščito na trg dela, in sicer preko izboljšav sistema sprejema ter krepitve zmogljivosti relevantnih ustanov, ponudnikov storitev, posrednikov in delodajalcev. Skill s2Work spodbuja zgodnje vrednotenje kompetenc in na spretnostih utemeljeno poklicno usmerjanje ter omogoča dostop do informacij in storitev za prepoznavanje spretnosti.

Preberi več

Obrazec za povratne informacije


Da bi nam pomagali izboljšati spletno mesto, prosimo, vzemite minuto, da izpolnite anketo

يستخدم موقع منظمة الهجرة الدولية ملفات تعريف الارتباط. بالاستمرار في استخدام خدماتنا، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط و التقنيات المشابهة. اغلاق